Sermon / 03.06.2007

"Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Matius 5:6 Bagi orang yang sedang lapar makanan apa saja pasti akan disantapnya. Umumnya orang yang lapar tidak banyak memilih apa yang akan disantapnya. Orang Kristen yang lapar juga tidak banyak memilih, contohnya dalam...

Sermon / 27.05.2007

"Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana.Mereka berkata seorang kepada yang lain: "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai...

Sermon / 20.05.2007

"Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel dari pada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban tujuh tahun lagi." Kejadian 29:30 Sadar atau tidak setiap orang mencari dan mengejar sesuatu di dalam hidupnya. Dan tidak sedikit manusia yang mencari dan mengejar uang...

Sermon / 13.05.2007

Banyak orang Kristen yang tidak menyukai keberadaan diri mereka sendiri dan kemudian mancari jati diri dari kehidupan duniawi. Hal ini dikarenakan mereka hanya melihat dari sudut pandang mereka sendiri (own perspective) tetapi mereka tidak melihat dari sudut pandang Tuhan (God€™s vision). Pada saat kita dapat menyelaraskan...

Sermon / 06.05.2007

"Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya: "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita...

Sermon / 29.04.2007

Matius 28:1-10 Tuhan menjadi manusia itu hal yang sangat mungkin. Yang tidak mungkin adalah manusia menjadi Tuhan. Tidak ada manusia yang dapat menyelesaikan dosanya sendiri, oleh sebab it manusia perlu Tuhan untuk turun tangan dalam hal ini. Tuhan turun tangan di dalam hari Paskah. Apa sebenarnya...

Sermon / 22.04.2007

"TUHAN Allah berfirman: "Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia." Lalu TUHAN Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawa-Nyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat, bagaimana ia menamainya; dan...

Sermon / 15.04.2007

"Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia, yang tidak menyayangkan Anak-Nya sendiri, tetapi yang menyerahkan-Nya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah...

Sermon / 08.04.2007

Berita Paskah bukan dimulai dari penyaliban Tuhan Yesus dan juga bukan dimulai sejak Bapa Surgawi mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir yang tercatat dalam kitab Keluaran tapi jauh sebelum itu yaitu pada kitab Kejadian sejak Adam jatuh dalam dosa. Maka Tuhan turun ke...