Intercessor Ministry adalah komunitas tempat kita masuk lebih dalam ke hadirat Tuhan melalui doa, pujian dan penyembahan. Kami berdoa buat lawatan Tuhan atas bangsa, kota dan gereja Tuhan di tempat ini. Visi kami adalah Yesaya 62:10. Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa!