Sermon / 02.12.2007

Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita; lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai." Yesaya 9:5 Banyak sekali masalah yang terjadi di dunia kita ini karena kurang...

Sermon / 18.11.2007

"Diberitahukanlah kepada raja Daud, demikian: "TUHAN memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu." Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut TUHAN itu melangkah maju enam langkah, maka...

Sermon / 11.11.2007

Manusia sering menilai dirinya berdasarkan tindakan atau keputusan apa yang telah / belum diperbuat atau kekayaan / kekuasaan apa yang dimiliki. Manusia sering tidak sadar bahwa mereka mempunyai gambar diri yang jauh melebihi kekayaan ataupun kekuasaan. Mazmur 27: 4- 6: "Satu hal yang kuminta kepada Tuhan,...

Sermon / 04.11.2007

1. Ciri utama: Kehidupan yang Berbuah (Filipi 1:21-22A) A. Dipanggil untuk berbuah Pada waktu Yohanes Pembaptis melihat orang-orang farisi dan saduki datang untuk dibaptis, mereka ditegur keras (Mat 3:1-2, 7-10). Dan di dalam 1Pet 1:18-20 menyatakan bahwa kematian Kristus adalah sebuah harga penebusan yang mahal...

Sermon / 21.10.2007

1. The Power of Right Words. Amsal 18 : 21 Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya. Matius 5 : 37 Jika ya, hendaklah kamu katakan: ya. jika tidak, hendaklah kamu katakan: tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si...

Sermon / 09.10.2007

"Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap Imam Besar, dan meminta surat kuasa dari padanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya, jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti Jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka...