Sermon / 08.10.2018

KISAH RASUL 13:47: Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami: "Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Ayat diatas diucapakan oleh Paulus dan Silas dihadapan bangsa Israel, marikita baca ayatsebelumnya, KISAH RASUL 13:46: Tetapi dengan berani Paulus...

Sermon / 01.10.2018

Ayat Alkitab: Ulangan 1:6-8; Fil 2:5-8; I Petrus 2:21-24 TUHAN, Allah kita, telah berfirman kepada kita q  di Horeb, r  demikian: Telah cukup s  lama kamu tinggal di gunung ini. 1:7 Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori t  dan kepada semua tetangga mereka di Araba-Yordan, u  di Pegunungan, di Daerah Bukit, di Tanah Negeb v  dan di tepi pantai...

Sermon / 23.09.2018

PSALM 110 :1-2: The Lord says to my Lord: “Sit at my right hand, until I make your enemies your footstool.” The Lord sends forth from Zion your mighty scepter. Rule in the midst of your enemies! MAZMUR 110:1-2: Demikianlah firman TUHAN kepada tuanku: "Duduklah di sebelah kanan-Ku, sampai Kubuat musuh-musuhmu menjadi...

Sermon / 16.09.2018

Mazmur 110:1-7 1 Mazmur Daud. Demikianlah firman TUHAN kepada tuanku: "Duduklah di sebelah kanan-Ku, sampai Kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." 2 Tongkat kekuatanmu akan diulurkan TUHAN dari Sion: memerintahlah di antara musuhmu! 3 Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan; dari kandungan...

Sermon / 09.09.2018

“Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada tuanku: “Duduklah di sebelah kanan-Ku, sampai Kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu.” Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion: memerintahlah di antara musuhmu!” Mazmur 110:1-2.   Musuh kita adalah “karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu...

Sermon / 02.09.2018

MAZMUR 110:1-2: The Lord says to my Lord: “Sit at my right hand, until I make your enemies your footstool.” The Lord sends forth from Zion your mighty scepter. Rule in the midst of your enemies! Demikianlah firman TUHAN kepada tuanku: "Duduklah di sebelah kanan-Ku, sampai Kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Tongkat...

Sermon / 19.08.2018

Bulan Agustus ini bangsa kita memperingati hari kemerdekaan. Dan thema kita bulan ini juga “Freedom” - kebebasan/ kelepasan/ kemerdekaan! Saya berdoa agar setiap kita boleh mengalami kemerdekaan yang nyata; dimana Tuhan melepaskan banyak beban dalam hidup kita dan hidup kita bukan hanya menjadi ringan tetapi juga...

Sermon / 12.08.2018

Galatia 5:1-15 1 Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. 2 Sesungguhnya, aku, Paulus, berkata kepadamu: jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. 3 Sekali lagi aku katakan kepada setiap...