Sermon / 20.12.2020

Kisah Para Rasul 12:1-17 Kisah 12:6-11 – Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar...

Sermon / 13.12.2020

Yohanes 5:1-15. 1 “Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. 2 Di Yerusalem dekat Pintu Gerbang Domba ada sebuah kolam, yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda; ada lima serambinya 3 dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit: orang-orang buta, orang-orang timpang...

Sermon / 29.11.2020

Yakobus 4:13-17 4:13 Jadi sekarang, hai kamu yang berkata: "Hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung , 4:14 sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar...

Sermon / 22.11.2020

PEMISAHAN BANGSA-BANGSA LAIN (diluar Israel) dari dunia yang penuh berhala   KISAH PARA RASUL 15:22-29: Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan...

Sermon / 15.11.2020

Kisah Para Rasul 9:1-19 Kisah 9:1-9 – Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap Imam Besar, dan meminta surat kuasa dari padanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya, jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti Jalan Tuhan,...

Sermon / 08.11.2020

emisahan Musa dari Mesir KELUARAN 2:15 Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur.   Pemisahan Israel dari Mesir KELUARAN 12:31-33: Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun,...

Sermon / 01.11.2020

Separation atau Pemisahan adalah sebuah kata yang cenderung mengandung pengertian negatif, tetapi ada beberapa hal yang terjadi dalam PEMISAHAN di Alkitab yang sangat berarti positive dan bahkan sangat rohani, karena Pemisahan itu adalah kehendak Tuhan.   Sejak pertama kali pada zaman penciptaan manusia oleh Tuhan, manusia hidup...

Sermon / 25.10.2020

Yosua 1:6 “Kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang Kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka”. Ketika membaca Yosua pasal pertama, kita akan mendapatkan peringatan Tuhan kepada Yosua -  "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu" sampai empat...

Sermon / 18.10.2020

Yohanes 14-16 Yohanes 14:12-17 – Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa; dan apa juga yang kamu minta dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa...